مریم حسن لو

درباره من

دکتر مریم حسن لو
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1403/2/26)

استنادات

260

h-index

4

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/26)

استنادات

202

مقالات

5

h-index

4

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه الزهرا (س)

1385-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1390-1394

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

1392-1393

فرصت مطالعاتی خارج از کشور در دوره دکتری

دانشگاه مونستر آلمان

در این دوره به کمک زبان برنامه نویسی R آنالیز داده های MicroArray بر روی نمونه های سرطان کولورکتال جهت شناسایی هاب ژنها انجام شد.

1401-1402

مسئول انجمن زیست شناسی پردیس فرزانگان

پردیس فرزانگاه دانشگاه سمنان

1401-1402

همکاری پژوهشی با پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

طرح فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت، جهت شناسایی پنل ژنی مرتبط با دیابت مونوژنیک در ایران به کمک توالی یابی کل اگزوم

1397-1398

همکار طرح پژوهشی در زمینه شناسایی زمان مناسب لانه گزینی جنین در IVF

پژوهشگاه رویان

مهارت ها

سیستماتیک سرچ و متاآنالیز

آنالیز گزارشگر لوسیفراز

پیش بینی بیوانفورماتیک وجود miRNAهای جدید در ژنوم

کلون سازی ژن

اولویت های پژوهشی

استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی جهت شناسایی MiRNA های جدید و بررسی عملکرد آنها در سلول

کارآزمایی بالینی و شناسایی مکانیسم مولکولی تاثیر گذاری طب سنتی بر بیماریها

کشف واریانتهای ژنی درگیر در ایجاد بیماریها به کمک NGS

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30
An Infertile Azoospermic Male With 45, X T(Yp;15) Karyotype
The Effect of Static Magnetic Field on the Rate of proIAPP Amyloid Structures Formation and the Toxicity of Amyloid Structures of Lysozyme
Prenatal diagnosis of citrullinemia type 1; seven families with c.1168G>A mutation of Argininosuccinate synthetase 1 gene in Southwest Iran: A case series
پیش بینی بیوانفورماتیکی microRNAهای جدید کد شده توسط ژن N-Ras
The Effect of Static Magnetic Field on the Rate of proIAPP Amyloid Structures Formation and the Toxicity of Amyloid Structures of Lysozyme
پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی(2020)
^مریم حسن لو*
Prenatal diagnosis of citrullinemia type 1; seven families with c.1168G>A mutation of Argininosuccinate synthetase 1 gene in Southwest Iran: A case series
International Journal of Reproductive BioMedicine(2022)
^مریم حسن لو*, مریم عبیری, سیروس زینلی
An Infertile Azoospermic Male With 45, X T(Yp;15) Karyotype
Journal of Family and Reproductive Health(2021)
مریم عبیری, ^مریم حسن لو*, نیما نریمانی, مرضیه زمانی, زهرا معینی
Prediction of Novel MicroRNA Located in Forkhead Box R2 Gene
Global Journal of Reproductive Medicine(2023)
9911160049, ^مریم حسن لو*, امیر رضا جوانمرد
Predicted novel microRNAs located in human IGF۱R gene using bioinformatic analysis
A retrospective observational study investigating the preventive effect of herbal compound of Saccharum officinarum, Chebulic myrobalan and Pistacia lentiscus on Covid-19 infection
A retrospective observational study investigating the preventive effect of herbal compound of Saccharum officinarum, Chebulic myrobalan and Pistacia lentiscus on Covid-19 infection
The 7th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2021)(2021-08-09)
فاطمه حسنلو, زهره درستکار, ^مریم حسن لو*
Predicted novel microRNAs located in human IGF۱R gene using bioinformatic analysis
چهارمین همایش بین المللی و شانزدهمین همایش ملی ژنتیک ایران(2020-04-15)
^مریم حسن لو
مطالعه مشاهده ای گذشته نگر بررسی اثر پیشگیرانه دو ترکیب گیاهی بر ابتلا به Covid-19
مطالعه مشاهده ای گذشته نگر بررسی اثر پیشگیرانه دو ترکیب گیاهی بر ابتلا به Covid-19
(2021-08-25 00:00:00)
بررسی واریانتهای ژنتیکی مرتبط با دیابت با شروع در بلوغ جوانان
(2023-05-21 00:00:00)
بررسی و شناسایی microRNAهای جدید شناسایی شده در ژنهای TNF-alfa، C-Foc و C-myc
(2023-05-21 00:00:00)
بررسی اثر سمیت سلولی و آپوپتوزی ترکیب لنوگان کیو (Lanugone Q) بر رده سلولی لوکمیای انسانی HL-60
بررسی اثر سمیت سلولی و آپوپتوزی ترکیب لنوگان کیو (Lanugone Q) بر رده سلولی لوکمیای انسانی HL-60(ناظر)
(2022-09-18)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیتوژنتیک   (135 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک جمعیت   (93 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
مبانی ژنتیک   (196 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی و مولکولی   (227 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی و مولکولی   (73 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی   (481 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارگاه آمار زیستی   (404 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1   (248 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک انسانی   (242 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک مولکولی   (519 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1   (439 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2   (308 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
آزمایشگاه ژنتیک پایه   (1328 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک پایه   (246 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، بلوار 17 شهریور خیابان مالک اشتر پردیس فرزانگان
m.hassanlou@semnan.ac.ir
+982333465664

فرم تماس